2014-07-23

Olendrą Totilienę (60 metų) ir Ritą Stonkieną (45 metų) bendradarbiai sveikino jubiliejinių sukakčių proga.
Mielosios, paklausykit vėjo, pasigėrėkit gėlių žydėjimu, nusišypsokit saulei, pamojuokite debesiui. Pajuskite, kad šiandien Jūs esate svarbiausios šiame pasaulyje! O mes linkime laimės, džiaugsmo, sveikatos. Būkite laimingos!

 


 

2013-09-27
Miela Edma, sveikiname jubiliejinio gimtadienio proga, dėkojame už darbštumą ir meilę savo darbui. Saugok savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi… Saugok pati save, nes esi labai reikalinga ir svarbi. Būk laiminga!


2013 m. balandžio 10 d. matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja Irena Petrauskienė šventė 60 metų jubiliejinę sukaktį. Mokytoją sveikino bendradarbiai, mokiniai, direktorė. Sveikindami ypatingai gražios jubiliejinės sukakties proga, visi nuoširdžiai dėkojo mokytojai už kantrybę ir meilę, atiduotą mūsų mokyklos vaikams. Už ilgametį kruopštų darbą, skatinantį vaikus pamėgti ir suprasti sunkiausias užduotis, už paskatintą talentą, pagalbą skleidžiant gabumus, įspėjant klystantį.


    

2012 m. rugsėjo 8 d. Liną Odinienę, lietuvių kalbos mokytoją metodininkę, gyvenimas apdovanojo gražiu 40 metų jubiliejumi. Mokytoja nuo 1995 metų mūsų mokykloje sėja išminties ir tiesos grūdeliusmokinių širdelėse. Mokyklos direktorė įteikė Padėką, kurioje išreikštas dėkingumas už nuoširdų darbą mokykloje: „Dėkojame Jums už viską, ką duodate – savo laiką, savo energiją, save pačią. Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielą ir stiprina norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais ir bendradarbiais“. 


2012 m. rugpjūčio 3 d. priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogė Liucija Pogienė šventė jubiliejus: 60 gyvenimo metų ir 40 pedagoginio darbo metų. Už ilgametį ir nuoširdų darbą apdovanota mokyklos direktorės Padėka. Tegu rudens branda, sužydusi visomis spalvomis, suteiks Jums išminties kūrybingo kasdieninio darbo tąsai, gerumui, meilei, šviesai, tobulumui. Telydi aplinkinių šiluma, supratimas ir tolimesnė darbo sėkmė.

 


Liudą Būtenienę, matematikos vyresniają mokytoją, 2012 m. birželio 15 d. mokyklos bendruomenė sveikino su 50 metų jubiliejumi.
Sveikiname ir linkime tolimesnės darbo sėkmės! Mokyklos direktorė dėkojo už nuoširdžiai ir atsakingai atliekamą pedagoginį darbą, kuris padeda mokiniams surasti mokslo ir gyvenimo tiesas.


 Juozas Lingys, technologijų mokytojas metodininkas, 2012-01-09 su Baublių pagrindinės mokyklos kolegomis šventė 50-ties metų jubiliejų.
Sveikiname ir linkime turtingų metų prasmingais darbais, dosnių laime ir džiugių šviesiomis akimirkomis!


 2011-05-11
Sveikiname pradinio ugdymo vyr. mokytoją Vandą Jonkuvienę su garbingu 60 -ties metų jubiliejumi ir linkime gražių, prasmingų darbų tąsos. Tegul kasdien lydi jauki dvasinė šiluma, puiki nuotaika, sveikata ir stiprybė!


2010 m. lapkričio 23 d. mokytojo padėjėją Janiną Lingienę su 50-ties metų jubiliejumi sveikino mokyklos mokytojai ir darbuotojai.

Baublių filialo vokalinio ansamblio dainininkės savo sveikinimus palydėjo skambiomis dainomis.


2009 m. rugpjūčio 5 d. mokytojai susirinko pasveikinti spec. pedagogę/logopedę Razminą Umantienę su gražiu 50 -ties gyvenimo metų jubiliejumi.


2009 m. rugpjūčio 1 d. lietuvių kalbos mokytoja Dalią Gudauskienę kolegos sveikino su 30-ties metų jubiliejaus švente.


  2009 m. liepos 17 d. vyriausioji buhalterė Rita Stonkienė 40-ties metų sukakties šventėje su mokytojais ir bendradarbiais.


 

2009 m. gegužės 31 d. istorijos mokytoją Audronę Končienę kolegos ir buvę auklėtiniai sveikino su 50-ties metų jubiliejumi.


2008 metų lapkričio 7 d. mokyklos direktorė Verutė Keblienė buvo pasveikinta 40-ies pedagoginio darbo ir 60-ies gyvenimo metų jubiliejų proga.


 Bibliotekos vedėja Aušra Jonkuvienė 2008 m. lapkričio 6 d. šventė 40-ies metų jubiliejų.


2008 m. gegužės 4 dieną biologijos-chemijos mokytoja Vida Rojuvienė garbingos 60-ties metų sukakties šventėje.


2008 metų kovo 20 dieną pradinių klasių mokytoja Aldinona Rapalienė šventė 50-ečio jubiliejų.


2007 metų lapkričio 22 dieną raštinės vedėjos Valerijos Stonkuvienės 60-ečio jubiliejinė šventė.


2007 metų spalio 12 dieną direktoriaus pavaduotoja ugdymui Julija Mačiukienė kolegų ir draugų būryje sutiko auksinį jubiliejų.

Susisiekite

Baublių mokykla-daugiafunkcis centras

Mokyklos g. 17, Baublių k., Žalgirio sen., 97200 Kretingos r.

Tel. 8 676 36 490, el.p. baubliupm@baubliai.kretinga.lm.lt

Kalba

ltnlenetdelvplru

Pamokų laikas

  1. 800  -  845  
  2. 900  -  945
  3. 955  - 1040
  4. 1100 - 1145
  5. 1205 - 1250
  6. 1300 - 1345
  7. 1355 - 1440

Kalendorius

Gruodis 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Facebook