ISTORIJA


 

1926    Baublių kaime atidaryta pradinė mokykla, kuri veikė iki 1980 m. Mokykla savo pastato neturėjo, paskutiniu metu pradinės klasės buvo įrengtos kolūkio kultūros namuose.
1978    Tuometinio „Jaunosios Gvardijos“ kolūkio pirmininko Mečislovo Navajausko iniciatyva pradėta  mokyklos statyba.
1980 06 15 mokyklos direktore paskirta Verutė Keblienė, Kretingos rajono  Raguviškių aštuonmetės mokyklos geografijos mokytoja.
                                                                     

1980 09 01  duris atvėrė aštuonmetė mokykla. 
1980    Mokytojų ir darbuotojų kūrybos, jaunatviškos energijos veržimosi metai: gražinama mokykla,  įrengiami mokomieji kabinetai, rengiami koncertai,  susikūrė mokytojų agitmeninė brigada.
1985 keičiasi mokyklos pavadinimas: Baublių nepilna vidurinė mokykla.

1987Mokyklos direktorė Verutė Keblienė atlieka  pirmąjį mokinių nuomonės tyrimą  „Kas slegia tavo širdį, praveriant duris kas rytą?“.Keičiasi mokytojo ir mokinio santykiai, kuriama mokykla vaikui, įgyvendinamos Meilės Lukšienės Tautinės mokyklos idėjos. Keičiasi mokyklos pavadinimas: Baublių devynmetė mokykla.

1995  Pasirenkama aplinkotyros kryptis. Aktyviai stebima ir tiriama supanti aplinka, įsiungiame į pirmąjį tarptautinį projektą Air polliution Project Europe,,Rūgštieji lietūs". Atliekami rūgščiųjų kritulių tyrimai ir kerpių stebėjimai. Aktyvinama popamokinė veikla, susikūrė gamtosauginiai klubai ,,Baublys" (vadovė Verutė Keblienė), ,,Kartenalė" (vadovė Julija Šližienė).   

1999    įsijungiame į Europos  sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Organizuojama pirmoji respublikinė konferencija  „Mes ir aplinka“.

2000   tapome dešimtmete pagrindine mokykla, prasideda stiprios pagrindinės mokyklos kūrimo metai. Dalyvaujame ŠMM organizuotame projekte ,,Pagrindinės mokyklos tipo stiprinimas". Įstojome į Lietuvos pagrindinių mokyklų asociaciją. Mokyklos bendruomenė gavo Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus padėką už rūpestį gimtuoju kraštu ir dalyvavimą aplinkosaugos konkurse. Laimėta Suomijos aplinkos ministerijos premija už gamtosauginę veiklą, 1000 Lt. Vykdomas projektas ,,Medžiai, kryžiai, koplytstulpiai mena kaimo istoriją" (vadovė Zita Domarkienė).
           Rugsėjo 1-ąją buvo organizuota mokyklos 20-mečio šventė. Nuotraukoje - mokytojos, kurios dirba nuo pat mokyklos įsikūrimo pradžios (iš kairės):Julija Šližienė, Irena Raišuotienė, Vida Paulauskienė, Verutė Keblienė, Julija Mačiukienė, Irena Spyčiuvienė, Irena Petrauskienė

                                                       

2001   Į mokyklą atkeliauja pirmieji 5 kompiuteriai „Legenda“ ir įkuriamas informaciniscentras bibliotekoje.  Prie bibliotekos įkuriamas informacinis centras, vadovė Vaida Skliuderienė.
         B
uvusio darželio patalpose atidaromas ikimokyklinio ugdymo skyrius.
 2002  
 Mokykla įdukrinta Tautos fonde ir užmegzti ryšiai su Lietuvos išeivija iš Australijos.Vykdome Baltijos jūros regiono valstybių švietimo ministrų patvirtintą ugdymo subalansuotai plėtrai strategiją ,, Švietimo darbotvarkė 21". Aktyviai bendradarbiaujame su kitomis šalies mokyklomis.

2003   II kartą laimėta Suomijos aplinkos ministerijos premija už gamtosaugo darbus. Įteiktas Lietuvos Respublikos ŠMM bei regioninio centro Centrinei ir Rytų Europai biuro Lietuvoje sertifikatas, patvirtinantis, kad mokykloje kuriama demokratiška, iniciatyvi bendruomenė;  prijungiamas Budrių pradinio ugdymo skyrius; jaunių šokių kolektyvas dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje, vadovė Irena Žiulpienė.

                                                         

2004   Mokykla tampa Mokyklų tobulinimo programos dalyvė. Mokytojai mokosi aktyvių mokymo metodų.  Mokytojų ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Kristinos Rimienės, rengė koncertus mokinių tėvams baubliuose, Žutautuose, Budriuose, Mikoliškiuose. Dalyvavo  Kretingos rajono pedagogų saviraiškos šventėje Vidmantuose.  Mokytojų amsamblis buvo pakviestas koncertuoti Kretingos miesto šventėje. Nuotraukoje: mokytojos po pasirodymo Rotušės aikštėje. 

                                                                                               

   

   

2005  paskirtas 19 vietų  mokyklinis geltonasis autobusas.

2006 Mokykla – šalies mokinių integruoto ugdymo akcijos „Plukė“ nugalėtoja. I vieta rajono mokinių tinklinio varžybose, mokytojas Juozas Lingys.

2007  mokyklos kiemelyje atidengtas paminklas žemaičių skulptoriui baubliškiui  Rimantui DauginčiuiAutorius buvęs mokyklos mokinys Juozas Paulauskas, Lietuvos Dailės akademijos diplomantas.  
              
Žalgirio seniūnas Povilas Šližius sveikina paminklo autorių.                                                                  Juozas Paulauskas ir  Dailės akademijos profesorė Dalia Matulaitė.  
            

                                       

        Erika Rutkevičiūtė, VIII klasės mokinė, tapo šalies laureate, laimėjo antrąją vietą dainos konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija". Vadovės Vida Paulauskienė ir Kristina Rimienė. 
2007 06 14  Erika buvo pakviesta į Vilnių, prie paminklo tremtiniams ir lapteviečiams Lukiškių aikštėje , kur vyko okupacijos, genocido 
ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija. Jos  atliekama baladė  ,,Žutautų pakrašty" atidarė renginį. 
                                                                                        

                                                        

                                                     Erika Rutkevičiūtė su Lietuvos Respublikos prezidentu Valdu Adamkumi.
2007-2008 m. m.  
118 mokyklos mokinių dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajoniniuose renginiuose. 24 mokiniai užėmė prizines vietas. Renginių dalyvius ruošė 16 mokytojų:

 Nacionalinė jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicija.  LR Švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomas.Mokytoja Vida Paulauskienė.

 Klaipėdos apskrities bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių kompiuterinių piešinių konkursas „Aukime saugūs – 2008“. Apdovanotas laureato diplomu 7 kl. mokinys Karolis Dargužis. Mokytoja Irena Petrauskienė.

 Rajoninė lietuvių gimtosios kalbos olimpiada. Erika Zeigytė –  II vieta tarp 8 kl. mokinių.Mokytoja Lina Odinienė

 Rajoninė chemijos olimpiada. Rasa Stonkutė –  III vieta tarp 9 kl. mokinių. Mokytoja Vida Rojuvienė.

 Rajoniniai sporto laimėjimai (Mokytojas J. Benetis):

 Lengvosios atletikos atskirų sporto rungčių varžybos. Laima Mažionytė (8 kl.) 100 m bėgime užėmė II vietą .

 Lengvosios atletikos kroso – estafetės varžybos. Laimėta I vietos taurė.

 Rajono pagrindinių mokyklų krepšinio 5 x 5 varžybos. Laimėta III vietos taurė.2008-2009 m. m.
Buvo 
ugdomi 128 vaikai. Dirbo 25 mokytojai. Veikė 16 būrelių. Dalyvavome 12 konkursų ir olimpiadų, 7 projektuose, 5 konferencijose ir parodose, 12 sporto varžybų. Šalies integruoto ugdymo akcijos „Plukė 2009“ nugalėtoja. Vilniuje projekto ,,Drąsinkime ateitį“ baigiamojo renginio metu mokykla pripažinta draugiškiausia mokykla šalyje ir apdovanota 1000 Lttelefoniniams pokalbiams ir 4 mobiliais telefonais. Tapome sportiškiausia mokykla tarp rajono pagrindinių mokyklų. 
Rajoninės Jaunųjų poetų šventės „Augame kartu su eilėraščiu“ laureatai: Aurimas Lukas, Tautvydas Lingys, Viktorija Striaukaitė, Dovilė Raminaitė. Mokytoja Irena Raišuotienė.

Piešinių konkursas „Aukime saugūs – 2009“. Saulius Eidėjus apdovanotas diplomu. Mokytoja Teresė Kaleinikova.
SPORTO LAIMĖJIMAI:

Kazys Jomantas – I vieta rajono kroso varžybose 1000 m. bėgime, III vieta 800 m. bėgime.

Aurelija Kupšytė –  II vieta rajono kroso varžybose 500 m. bėgime, II vieta 800 m. bėgime.

Simona Maciutė – II vieta rajono kroso varžybose 500 m. bėgime.

Saulius Domarkas – II vieta rajono kroso varžybose 1000 m. bėgime.

16 kg svarsčio rovimo varžybose  laimėta I vietos taurė tarp rajono mokyklų. Marius Daugintis  – III vieta.
Lengvosios atletikos kroso estafetės varžybos – I vietos taurė.

Lengvosios atletikos atskirų sporto rungčių varžybos. I vieta estafetės rungtyje pagrindinių mokyklų grupėje.

Kaimo mokyklų krepšinio 3 x 3 varžybos - II vieta tarp pagrindinių mokyklų.

Smiginio varžybos – II vieta tarp pagrindinių mokyklų.

Šaškių varžybos – III vieta tarp pagrindinių mokyklų.2009-2010 m. m.
Rajoniniame vaikų ir mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse, skirtame Lietuvos  nepriklausomybės 20-mečiui paminėti 4 klasės mokiniai laimėjo II vietą. Mokytoja Irena Raišuotienė.

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio svarsčio rovimo (jaunučių grupėje) varžybų rajoniniame etape I vieta. Mokytojas Jonas Benetis.

Povilas Balsevičius (9 kl. mok.) – 16 kg svarsčio rovimo nugalėtojas rajone.

Modestas Gečas (7 kl. mok.) – II vieta jaunučių grupėje rajono lengvosios atletikos atskirų sporto rungčių 400 m bėgimo etape. Mokytojas Jonas Benetis.

 

 2010-2011 m. m.     
                 

          Dalyvaujant projekte „Drąsinkime ateitį“  pripažinti Ekologiškiausia mokykla respublikoje (apdovanoti nešiojamu kompiuteriu, vertingomis knygomis ir 3 mokiniai pakviesti į vasaros stovyklą Giruliuose „Lyderių akademija“)
          Integruoto ugdymo akcijoje „Plukė 2011“ mokykla tapo nugalėtoja tarp respublikos mokyklų (apdovanoti Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštais ir rėmėjų prizais už darbų kokybę, integralumą, originalumą);

          Rajoniniame konkurse „Sportiškiausia mokykla“ laimėta 1 vieta tarp III grupės dalyvių. Kūno kultūros mokytojas Jonas Benetis.                                  

            Vasarą vykdomas laimėtas projektas  „Vasaros linksmoji futbolo mokykla“. Projekto vadovai Jonas Benetis ir Robertas Žeimys.
 Tai Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės masinio futbolo vystymo programos “Sugrąžinkime vaikus į stadionus” projektas. Pritraukiant į šį projektą vaikus, populiarinamas futbolas mokykloje, suteikta galimybė vaikams vasaros metu žaisti futbolą bei bendrauti su savo bendraamžiais, taip skatinamas jų užimtumas vasaros metu. Gauta visa įranga, reikalinga projekto įgyvendinimui ir tolimesniam futbolo vystymui. 
            Šalies konkurse „Aš ir mano ateities Lietuva“ Lauros Eitavičiūtės (8 kl. mok.) darbas įvertintas ir eksponuotas pasaulio lietuvių ekonomikos forumo metu, Litexpo parodų ir kongresų centre (mokytoja Ramunė Grikštaitė).

Dainora Astrauskaitė (7 kl. mok.) šalies konkurse sporto prizų parodos „Ir stok už garbę Lietuvos!“ emblemai sukurti apdovanota istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune padėka (mokytoja Ramunė Grikštaitė).

Kaligrafinio paveikslo konkurse „Mano vaikystės karalių pasaka“ 5 kl. mok. Aurimas Lukas apdovanotas diplomu (mokytoja Ramunė Grikštaitė).

Erika Pogytė, 5 kl. mok. (mokytoja Lina Odinienė), Deividas  Eidėjus, 8 kl. mok. (mokytoja Vida Rojuvienė), tapo nugalėtojais šalyje Integruoto ugdymo akcijoje „Plukė 2011“ir pelnė Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštus bei rėmėjų prizus.

Evaldas ir Saulius Eidėjai (mokytoja Vida Rojuvienė) šalies mokinių konkurse „Etninio paveldo ir gamtos darna“, apdovanoti Lietuvos jaunimo turizmo centro Padėkos raštais.

    2011 - 2012  m. m.   
       

Nuo 2011/2012 m. m. pradžios visa mokyklos bendruomenė įsijungė į Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą. Mokyklos personalui  įgyvendinant šią universalią programą, mažėja patyčių mokykloje atvejai, vykdoma jų prevenciją, gerinami mokinių tarpusavio santykiai, kuriama mokykloje šilta ir saugi aplinka.

            Mokykla ir šiemet tapo nugalėtoja Integruoto ugdymo akcijoje „Plukė 2012“ tarp dalyvavusių 36 šalies mokyklų.  Įteiktas Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro padėkos raštas ir rėmėjų prizai už darbų kokybę, integralumą. 
           Pirmą kartą organizuotas „Žiniuko“ konkursas, siekiant išaiškinti gabiausius mokinius. Konkurse dalyvavo 9 mokiniai iš 5-8 klasių. Nugalėtoja tapo 6 klasės mokinė Erika Pogytė. Jai įteikta direktorės Verutės Keblienės asmeninė premija, padėkos raštas ir suvenyras. 
           Visų mokomųjų dalykų kabinetai ir klasės aprūpintos multimedijomis, mokytojų darbo vietos kompiuteriais ir spausdintuvais.
           Nuo rugsėjo 1 dienos 1 - 8 klasėse vietoje popierinio dienyno įvedamas elektroninis dienynas https://www.tamo.lt
           
Mokytojai įsitraukia į nuolatinį mokymąsi, mokykla stiprėja kaip besimokanti bendruomenė.  Visi mokytojai mokėsi Kretingos PŠC 3 dalių seminare „Šiuolaikinė pamoka - ne naujovių ieškojimas, o regėjimas naujomis akimis“. Kvalifikacijos programą parengė ir organizavo mokyklos direktorė Verutė Keblienė. 
           Mokykloje buvo organizuota Kartenos zonos pradinio ugdymo mokytojų ir mokinių popietė „Mes talentingi ir gabūs, linksmi ir sumanūs“.
           Mokslo metų pabaigoje organizuota respublikinė metodinė konferencija „Kūrybiškas mokytojas ir savimi pasitikintis mokinys“.
           Dailės mokytoja, grafikos magistrė Ramunė Grikštaitė rengė  darbų autorines parodas: Kretingos rajono saivaldybės administracijos švietimo skyriuje; Kretingos PŠC; Palangos Karininkų romovėje: Palangos Viešojoje bibliotekoje.
           Mokytojo padėjėja Janina Lingienė Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriuje surengė karpinių parodą „Lietuvą ant delno pasidėsiu“.

           Mokykloje vyko Talentų ringas.  25 mokiniai drąsiai žengė į sceną,  demonstravo savo sugebėjimus, išmanumą, drąsą.              

                                                                     

Susisiekite

Baublių mokykla-daugiafunkcis centras

Mokyklos g. 17, Baublių k., Žalgirio sen., 97200 Kretingos r.

Tel. 8 676 36 490, el.p. baubliupm@baubliai.kretinga.lm.lt

Kalba

ltnlenetdelvplru

Pamokų laikas

  1. 800  -  845  
  2. 900  -  945
  3. 955  - 1040
  4. 1100 - 1145
  5. 1205 - 1250
  6. 1300 - 1345
  7. 1355 - 1440

Kalendorius

Gruodis 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Facebook